sonicks

15 tekstów – auto­rem jest so­nic­ks.

Życia nie oszu­kasz, je­dynie możesz być oszu­kanym przez życie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 września 2012, 00:42

Ce­nie ludzi za to ja­kimi są, a nie za to ja­kich bym ich ocze­kiwał. Bo gdy­by tak było ten świat był by ideal­ny, a ta­ki nie jest. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 lutego 2011, 23:25

Le­piej w życiu żałować że się coś zro­biło,
niż żałować że się nie nic nie zrobiło. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2011, 21:28

PRZYJACIEL

Ty­le dni, ty­le lat szukałem.
Ty­le łez, ty­le uśmie­chu z siebie dałem
Bo szu­kałem Ciebie w dzień i w nocy.
W chwi­li dob­rej i złej, bez pomocy
Lecz różne dro­gi i różni ludzie po­jawiali się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 stycznia 2011, 15:53

Im większa dusza tym większa namiętność. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 stycznia 2011, 00:25

Uczu­cie to skarb ser­ca, pielęgnuj je w ciszy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 stycznia 2011, 01:54

TO TY

...Ra­dość to Ty,
Ciepło to Ty,
Miłość no­si two­je imię,
Po­wiet­rze pachnie Twoim oddechem,
Świat śmieje się Twoim uśmiechem,
Jes­teś sen­sem me­go życia,
Jes­teś stud­nią miłości bez dna,
Kocham Cię bo jes­teś jak jes­tem ja

...podziękowania 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 stycznia 2011, 23:24

Żyj miłością bo miłość to życie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 grudnia 2010, 07:26

Pożeg­na­nia są smut­ne, więc le­piej się wi­tać niż żegnać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 listopada 2010, 23:16

Chcesz być sy­nem, który da­je oj­cu to o co pro­si, czy to cze­go potrzebuje. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 października 2010, 14:23

sonicks

Opis - w epice obok opowiadania jeden z dwóch podstawowych elementów narracji, w liryce komponent monologu lirycznego.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sonicks

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność